Soft skills

Co jsou to soft skills neboli měkké dovednosti?

Komunikace, zvládání konfliktů, schopnost motivovat podřízené, schopnost jednat s klienty, práce v týmu, time management, dokázat být kreativní a spousta dalších zručností.

Můžou Vaší firmě finančně pomoci?

Přestože to tak na první pohled nevypadá, ano. Jednání s klienty může předcházet zbytečným reklamacím, dobré vztahy na pracovišti snižují fluktuaci zaměstnanců, která je nákladná, finanční motivace zaměstnanců je mnohem méně účinná než například dobré vztahy na pracovišti.

Níže uvádím příklady kurzů a jejich stručný obsah. Přesný obsah kurzů sestavuji na základě konkrétních požadavků klientů.

Leadership                                           Time managament

Work – life balance                           Home office

Delegování                                           Prezentační zručnosti

Řízení kariéry                                     Asertivní jednání

Prodejní zručnosti                            Řešení konfliktů

Kreativita                                             Komunikace

 

 

Všechna školení jsou připravena tak, aby kombinovala nejrůznější vzdělávací techniky. Kromě teorite tedy nabídnou zejména hry, brainstorming, týmovou práci účastníků, vizuálně zajímavé prezentace, ukázky videí a mnoho dalších inovativních vzdělávacích postupů.