Asertivní jednání

Asertiviní jednání znamená schopnost prosadit svoje zájmy, ovšem nikoliv agresivním způsobem a na úkor ostatních. Tato vlastnost je důležitá jak v pracovním tak soukromém prostředí. Konkrétní osnovu školení sestavuji většinou na základě konzultace s klientem, může vypadat takto:

typy komunikace

základní asertivní práva

příčiny nedostatku asertivity

vztah asertivity a empatie

asertivní komunikační techniky

k práci využívám kobinaci teorie, her, testů