Význam komunikace

Komunikace je formou vyjadřování myšlenek a emocí. Je důležité umět vyjádřit svoje pocity a myšlenky, a to jak v pracovní, tak v osobní oblasti. Vyjadřovat svoje pocity musíme umět v prvé řadě kvůli sobě samým. Slova a řeč v nás uvolňují emoce. V případě mlčení v sobě dusíme to špatné, kumulují se v nás pasivní postoje bez víry,…

Stres na pracovišti

Stres je problémem moderní doby. Způsobuje spoustu psychických i fyzických problémů. Zbavit se ho bývá někdy velmi těžké. Je důležité si uvědomit, že stres nezpůsobují jen vnější okolnosti, ale především naše psychika. Ta je totiž sama o sobě často k oněm vnějších okolnostem příčinou. V případě stresu na pracovišti je ale třeba se zaměřit i na strukturu…

Jak konstruktivně kritizovat

Konstruktivní kritika je důležitý předpoklad fungování jakéhokoliv společenství osob, ať už se jedná o pracovní tým nebo partnerskou či jinou oblast. V případě pracovního týmu má každý z nás trochu jiné představy o jeho fungování, vnáší do něj svoji osobnost, postupy. Práce v týmu má svoji výhodu mj. proto, že zde nedochází k pracovním extrémům, jako je nečinnost, nebo…

Co je to asertivita

Jedna z nejdůležitějších měkkých dovedností – tzv. soft skills je asertvita. Asertivní chování znamená, že dokážeme vůči jiným bez pocitů viny uplatňovat naše práva. Znamená, že jsme schopni odmítnout prosby či požadavky druhých. V pracovní oblasti jsme schopni požádat o vyšší plat nebo názorově oponovat nadřízenému, v rodinném životě pak máme rovnoprávné postavení s partnerem, dokážeme odmítnout návštěvu, jestliže jsme…