Komunikace

Komunikace je základem všech měkkých dovedností.

Osnovu školení přizpůsobuji konkrétním zájmům klienta, jeho zaměření. Osnova může vypadat takto:

verbální a neverbální komunikace

komunikační dovednosti a techniky

chyby v komunikaci

asertivní a empatická komunikace

zpětná vazba

konflikty v komunikaci

vše probíhá formou her, diskusí a samozřejmě částečně i teorie.

Komunikací se zabývám i v rámci netradičních teambuildingů.