Leadership

Jeho výsledkem je efektivnější fungování pracovního týmu. Jeho výsledkem je schopnost motivovace mnoha jinými způsoby než pouze finančně. Členové týmu jsou spokojenější, je menší fluktuace, firma nebo tým má lepší pracovní výsledky.

V rámci lektoringu probereme:

rozdíly mezi lídrem a manažerem

schopnost delegace

způsoby motivace

využití maslowovy pyramidy potřeb v leadershipu

aktivní naslouchání

asertivita a empatie

delegace