Time management

Jeho výsledkem je větší úspora času, manažer stihne více věcí za stejný nebo i kratší čas. To znamená nejen časovou ale i finanční úsporu. Kromě přínosu firmě má i manažer či zaměstnanec vyváženější a spokojenější život.

Osnovu přizpůsobuji klientům, vypadá přibližně takto:

subjektivní a objektivní příčiny problémů

time management

význam SMART cíle

metody time managmentu

biorytmus

výkonnostní křivka

členění času do bloků

asertivita jako vlastnost podstatná pro dobrý time management