Řešení konfliktů

Zvládání konfliktů v pracovní oblasti zlepšuje týmovou spolupráci, je prevencí fluktuace zaměstnanců, pomáhá v řešení konfliktů se zákazníky.

V rámci školení se zaobíráme tématy

konflikt jako prostředek dynamiky a rozvoje systému

dělení konfliktů na spor a problém

vliv emocí u sporů a u problémů – jejich řešení

9 způsobů řešení konfliktů

řešení konfliktu z pohledu různých zájmů účastníků

fáze vývoje konfliktů

styly jednání