Řízení kariéry

Jedná se o schopnost prosadit se v čím dál tím více náročném pracovním trhu. Dokázat reagovat na jeho požadavky, náročnost na všechny složky osobnosti a proměnlivost , a to zejména z dlouhodobého hlediska.

V rámci tohoto školení se zaměřuji na oblast motivace, psychologických předpokladů úspěšnosti, stanovení SMART cíle a jednotlivých postupů, které vedou k jeho dosažení. Zaměřuji se na tři oblasti řízení kariéry, tedy osobní, vzdělávací a budování kariéry.

V případě řízení kariéry zaměstnanců se zaměřuji na stanovení kariérního programu, a to na základě organizační schémy vašeho podniku. Stanovují se osobnostní a vzdělávací programy tak, aby tyto neprobíhaly náhodně a chaoticky.

Osnova školení je závislá na konkrétním požadavku klienta, může vypadat takto:

Tři základní předpoklady úspěšného řízení kariéry

Kariérní testy

Práce s motivací zaměstnanců/zájemců o práci

Stanovení cíle a jeho dosažení

Tvrdé vs. měkké dovednosti

Práce s asertivitou

Ve svých školeních používám hry, teorii, diskuse, testy.