Time management

Jeho výsledkem je větší úspora času, manažer stihne více věcí za stejný nebo i kratší čas. To znamená nejen časovou ale i finanční úsporu. Kromě přínosu firmě má i manažer či zaměstnanec vyváženější a spokojenější život.

V rámci školení řešíme subjektivní a objektivní příčiny problémů time managementu, význam SMART cíle, metody time managmentu, biorytmus, výkonnostní křivku, členění času do bloků a asertivitu.