Řešení konfliktů

Zvládání konfliktů v pracovní oblasti zlepšuje týmovou spolupráci, je prevencí fluktuace zaměstnanců, pomáhá v řešení konfliktů se zákazníky.

V rámci školení se zaobíráme tématy, jako je aktivní naslouchání jako prevence konfliktu, objektivní a subjektivní příčiny vzniku konfliktů, zpětná vazba, metody řešení konfliktů, rozdíly ve způsobu řešení konfliktů na pracovišti a v soukromí, konlikt jako podnět k rozvoji.