Prodejní zručnosti

Absolvováním kurzu získá klient lepší prodejní a obchodní schopnosti. Naučí se 5 fází prodeje, pozná typy zákazníků a základní komunikační formy úspěšných prodejců, pochopí význam emocí při prodeji, jak je využít ve svůj prospěch a zlepší svoje asertivní schopnosti.

Kurz je založen na aktivních praktických cvičeních klienta.