Leadership

Jeho výsledkem je efektivnější fungování pracovního týmu. Jeho výsledkem je schopnost motivovace mnoha jinými způsoby než pouze finančně. Členové týmu jsou spokojenější, je menší fluktuace, firma nebo tým má lepší pracovní výsledky.

V rámci lektoringu probereme základní rozdíly mezi lídrem a manažerem, význam asertivity a empatie, schopnost delegace, způsoby motivace,  využití maslowovy pyramidy potřeb v leadershipu a další témata.