Kreativita

Kreativita je pro firmy důležitá z hlediska osobního růstu zaměstnanců. Má tedy velký význam pro leadership a motivaci zaměstnanců. Firmám dále přináší schopnost zaměstnanců poradit si v nejrůznějších situacích, které doposud neřešili, ale i schopnost nacházet levnější řešení.

V rámci školení se budeme zabývat: znaky tvořivé osobnosti, okolnostmi, které nám blokují rozvoj kreativity, kdy je vhodné použít kreativitu, základní postupy kreativního myšlení, spojením týmové práce a kreativity.