Pripravujem

Vývoja scenára sa po takmer  jednom roku blíži  do finále.

Film Hora bude o Tomášovi – duchovi, ktorý kedysi spáchal samovraždu.  Prichádza na zem, aby odčinil svoju vinu. Môže to ale spraviť iba tak, že pomôže dievčaťu – Katke, ktoré sa chce sama zabiť.  Podarí sa Tomášovi presvedčiť Katku, ktorá ho nevidí, o svojej existencii? Je vôbec nejaká cesta, ako pomôcť človeku v depresii?  Neprekazí mu plány Lucian, tajomný muž, ktorý má na mladú ženu až príliš veľký vplyv?

 

 

 

 

 

Tomáš s Katkou riešia problém útekom do hôr, a to je silná stránka tohoto filmu. Úžasné prostredie Liptova priamo nahráva mystickej dráme.

 

 

 

 

Duchovný a psychologický rozmer filmu má ambíciu pomôcť ľuďom s obdobnými problémami Katky.  Pre produkciu filmu v súčasnej chvíli hľadáme koproducenta.