Delegování

Každý manažer jednou dospěje do fáze důležité změny, kdy část úloh, které si doteď dělá sám, musí delegovat na někoho jiného. Tato fáze je podle výzkumů pro většinu manažérů náročná, a to z nejrůznějších důvodů. Je náročná ze strany manažerů, zaměstnanců i struktury a klimatu ve firmě. Toto školení pomáhá manažerům připravit se a zvládnout výzvy, které na ně čekají.

Vrámci školení budeme lektorovat subjektivní a objektivní překážky delegace, pracovní zóny delegování, typy zaměstnanců vhodných pro delegaci,  postupy a principy delegace.