Asertivní jednání

Asertiviní jednání znamená schopnost prosadit svoje zájmy, ovšem nikoliv agresivním způsobem a na úkor ostatních. Tato vlastnost je důležitá jak v pracovním tak soukromém prostředí.

V rámci školení s klienty probírám typy komunikace, základní asertivní práva, příčiny nedostatku asertivity, vztah asertivity a empatie a asertivní komunikační techniky.